Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach

Kalendarz roku szkolnego

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

 

 

3.

Ferie zimowe

 14 – 27 stycznia 2019 r

4.

Egzamin gimnazjalny

10 kwietnia -12 kwietnia 2019r.

 

5.

Egzamin ósmoklasisty

 

15 kwietnia – 17 kwietnia 2019r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

 

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2019 r.

 9.

Ferie letnie

20 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.