Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach

Dyrekcja

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach

 

  mgr Wacław Sychta