Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach

Kadra nauczycielska

lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1. Sychta Wacław wychowanie fizyczne
2. Bęben Marta język niemiecki
3. Borowy Marzena zajęcia rewalidacyjne
4. Brzezicka Aneta edukacja dla bezpieczeństwa
5. Bunar-Mitoraj Teresa język polski
6. Data Danuta zajęcia świetlicowe
7. Filipak Piotr wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
8. Filipak Renata matematyka, technika
9. ks. Gądek Marcin religia
10. Jankiewicz Anna edukacja wczesnoszkolna
11. Kabaj Anna edukacja wczesnoszkolna,  język angielski
12. Karp Henryk matematyka, fizyka
13. Klisiewicz Piotr wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
14. Kosiba Jadwiga język polski, plastyka
15. Mitoraj Lidia geografia, wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
16. Pancerz Elżbieta edukacja wczesnoszkolna, biologia
17. Pawlik Wiesława wychowanie przedszkolne, zajęcia logopedyczne
18. Pilch Tomasz matematyka, informatyka
19. Sokulski Rafał muzyka
20. Sroka Stanisława przyroda, chemia, 
21. ks. Świątek Stanisław religia
22. Szydłowski Michał język angielski, informatyka
23. Wolska Paulina język angielski
24. Wrzosek Maria historia
25. Wójcik Barbara wos, wych. do życia w rodzinie
26. Zając Dorota wych. przedszkolne, biblioteka, zajęcia świetlicowe
27. Zbylut Zofia edukacja wczesnoszkolna