Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach

Kadra nauczycielska

lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1. Sychta Wacław wychowanie fizyczne
2.. Bęben Marta język niemiecki
3. Borowy Marzena zajęcia rewalidacyjne
4. Brzezicka Aneta edukacja dla bezpieczeństwa
5. Bunar-Mitoraj Teresa język polski
6. Filipak Piotr wychowanie fizyczne
7. Filipak Renata matematyka, technika
8. ks. Gądek Marcin religia
9. Jankiewicz Anna edukacja wczesnoszkolna
10. Kabaj Anna edukacja wczesnoszkolna
11. Karp Henryk matematyka, fizyka
12. Klisiewicz Piotr wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
13. Kosiba Jadwiga język polski,plastyka
14. Mitoraj Lidia geografia, wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
15. Pancerz Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
16. Pawlik Wiesława wychowanie przedszkolne, zajęcia logopedyczne
17. Pilch Tomasz matematyka, chemia, infirmatyka
18. Sokulski Rafał muzyka
19. Sroka Stanisława przyroda, chemia, biologia
20. ks. Świątek Stanisław religia
21. Szydłowski Michał język angielski, informatyka
22. Wolska Paulina język angielski
23. Wrzosek Maria historia, wos, wych. do życia w rodzinie
24. Zając Dorota wych. przedszkolne, biblioteka, zajęcia świetlicowe
25. Zbylut Zofia edukacja wczesnoszkolna